Pravidla provozování lokální distribuční soustavy a Řád provozovatele lokální distribuční soustavy

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 12, resp. § 59 odst. 10, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovatel této lokální distribuční soustavy (LDS) použije Pravidla provozování distribuční soustavy, resp. Řád provozovatele distribuční soustavy přímo připojené k přenosové, resp. přepravní, soustavě, na jehož vymezeném území se nachází.

Odkaz na aktuální znění řádu provozovatele nadřazené distribuční soustavy zde:

https://www.gasnet.cz/pro-obchodniky-a-odberatele/legislativa-a-ceniky/rad-pds

Odkaz na aktuální znění pravidel provozování nadřazené distribuční soustavy zde:

https://www.cezdistribuce.cz/cs/energeticka-legislativa/pravidla-provozovani-ds

Co pro vás zajišťujeme

Synergicky řešíme komeplexně obor elektroenergetiky a plynárenství

Vlastní kalibrační laboratoř

Vlastní servisní tým

Dohledové centrum

 

JSME MCX-DISTRIBUCE

MCX Distribuce je součástí silné české investiční skupiny MICRONIX GROUP SE. Našim zaměřením je návrh, realizace a provoz elektrických a plynových distribučních soustav. Využíváme k tomu moderních technologických metod a postupů.

Reference
 

Referenční projekt - LDS NC Ivančice

Obchodní centrum má plochu 5 000 m2 nájemního prostoru a přes 13 nájemců. V současné době mezi ně patří DM drogerie, Pepco, Deichmann, Sportisimo a další Díky své poloze má NC Ivančice strategickou pozici vedle obchodního domu Tesco. Na rozdíl od velkých nákupních center ji navštěvují téměř výhradně místní obyvatelé a obyvatelé okolních vesnic, pro které je ideálním místem pro každodenní nakupování.

Více informací

JSME SILNÝ PARTNER

MICRONIX GROUP charakterizuje ENERGIE A PROSTOR, Poskytujeme vysoce kvalitní řešení na míru pro dodávky obnovitelné energie, čímž přispíváme k rozvoji decentralizované kapacity pro výrobu energie s environmentální a sociální odpovědností. MICRONIX GROUP využívá své flexibility jako inovativního hráče na trhu implementací progresivních trendů v technologii, prostředí a podnikání v dodávaných řešeních.

Více o MCX group